16 04 2024

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a preţurilor pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unități de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 77/2022

2024-04-16T16:03:56+03:0016 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile ...

16 04 2024

Proiect de Ordin privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică și termică produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 78/2022

2024-04-16T16:04:09+03:0016 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile ...

16 04 2024

Proiect de ordin pentru modificarea și completarea Normei tehnice privind stabilirea cerinţelor pentru executarea lucrărilor sub tensiune în instalaţii electrice , aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2021- Cod NTE 010/20/01

2024-04-16T10:56:05+03:0016 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica, Reglementari tehnice / Regulamente|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de ordin pentru modificarea și completarea ...

16 04 2024

Proiect de Ordin pentru modificarea Procedurii privind soluționarea reclamațiilor părților interesate în sectorul energiei, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 194/2020

2024-04-16T13:32:56+03:0016 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica, Gaze naturale, Soluționare plângeri, dispute, litigii și neînțelegeri precontractuale, Solutionare plangeri, dispute, litigii si neintelegeri precontractuale|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru modificarea Procedurii privind ...

16 04 2024

Proiect de Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 130/2020 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din ţările învecinate României

2024-04-16T11:15:14+03:0016 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Gaze naturale, Reguli privind piața de gaze|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică “Proiectul de Ordin pentru modificarea și ...

12 04 2024

Proiect de Ordin privind modificarea și completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuție a energiei electrice aprobate prin Ordinul președintelui ANRE nr. 169/2018

2024-04-12T12:51:43+03:0012 aprilie 2024|Comunicări publice, Documente de discutie, Energie electrica|

În vederea respectării principiilor transparenței decizionale, stabilite prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, ANRE supune procesului de consultare publică prezentul document. Propunerile și observațiile ...

Go to Top