Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) intenționează să achiziționeze o licență soft de modelare, analiză și simulare, 48000000-8, conform specificațiilor tehnice anexate, prin publicarea pe site-ul ANRE a unui anunț publicitar astfel:

Denumire contract:

Furnizare licență soft de modelare, analiză și simulare

Data limita depunere oferta:

18.10.2023, ora 16.00

Tip anunt:

Cumpărări

directe

Tip  contract:

Furnizare

   

Cod si denumire CPV:

48000000-8 Pachete software și sisteme informatice (Rev. 2)

Valoare estimata,  fără TVA:

146.066,00 RON

 

Descriere contract:

Furnizare licență soft de modelare, analiză și simulare conform specificatiilor tehnice atasate.

Conditii referitoare la contract:

Furnizorul este obligat să ofere Achizitorului odată cu licența și suportul gratuit în modelare și simulare.

Plata se va efectua în termen de 30 zile de la data înregistrării facturii la sediul ANRE/ transmiterii facturii în format electronic prin sistemul national RO e-Factura, în conformitate cu Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante și numai după recepționarea produsului.

Conditii de participare:

  1. Oferta tehnică: elementele ofertei tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu cerinţele specificațiilor tehnice, astfel încât acestea să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenței acesteia cu specificațiile tehnice. Oferta va cuprinde obligatoriu toate cerințele solicitate în specificațiile tehnice.
  2. Oferta financiară: se va întocmi în lei, fără TVA si va cuprinde toate solicitările specificațiilor tehnice. Nu se vor accepta oferte alternative.

Criterii de atribuire:

Oferta admisă tehnic și cu prețul cel mai scăzut va fi desemnată ca fiind câștigătoare.

Informatii suplimentare:

Oferta se va întocmi și se va depune în limba română.

Data limită de depunere a ofertei este 18.10.2023, ora 16.00. Transmiterea ofertei se va face personal, prin curier sau posta la sediul ANRE-REGISTRATURA din, București. Pe plic se vor înscrie cu majuscule si bold CATRE SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, datele de identificare ale ofertantului si menţiunea “A NU SE DESCHIDE PANA LA DATA DE 18.10.2023, ora 16.00”.

Solicitarile de clarificari se pot transmite pe adresa de email: achizitii@anre.ro;

Raspunsurile la clarificari vor fi transmise solicitantilor şi postate pe site-ul autoritatii contractante: www.anre.ro.

 

Fișiere atașate

Anunț

Specificații tehnice