Data: 06.06.2022

Achizitie servicii de specialitate în vederea întocmirii documentațiilor tehnice prevăzute de lege, necesare obținerii avizului de securitate la incendiu, pentru imobilele situate în București, Str. Constantin Nacu, nr.3, sector 2 și B-dul Carol nr.29, sector 2, cu destinația de spații de birouri, conform anunţului şi caietului de sarcini anexate.

Fisiere atasate