ANRE a integrat asistentul virtual Eva pentru utilizarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică și gaze naturale la nivel național (POSF) cu CHATGPT

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a implementat în octombrie 2022 Platforma online de schimbare a furnizorului de energie electrică și de gaze naturale la nivel național (POSF), aceasta fiind o platformă informatică unică la nivel național dedicată clienților finali de energie electrică și gaze naturale, care automatizează procesul de schimbare a furnizorului, prin simplificarea fluxurilor de informații și documente.

Din data de 16.03.2023 până în prezent, consumatorii finali au transmis către Eva, asistentul virtual din POSF, aproximativ 1.500 întrebări legate de utilizarea POSF, procesul de schimbare a furnizorului, de contractare și informaţii generale cu privire la sectorul energiei.

De astăzi, 24.03.2023, performanțele asistentului virtual Eva, în ceea ce privește acuratețea răspunsurilor oferite precum și interacțiunea generală a acestuia cu utilizatorii POSF, s-au îmbunătățit considerabil întrucât foloseşte un nou algoritm de învăţare, ChatGPT cum mai este cunoscut, furnizat de celebra platformă OpenAI.

Integrarea asistentului virtual Eva cu GPT conduce la posibilitatea de a răspunde într-un grad ridicat de acurateţe la întrebările, curiozitățile și chiar la problemele utilizatorilor POSF. Astfel răspunsurile oferite sunt detaliate, fiabile și acolo unde este cazul, asistentul virtual Eva îndrumă către instituțiile abilitate a oferi ajutor consumatorilor finali dacă întrebările adresate vizează subiecte din sfera altor instituții.

Sigur că asistentul virtual Eva este în continuă perfecționare, dar din testele efectuate am constatat că răspunde cu o acuratețe ridicată la întrebările primite până în prezent. În paralel, centralizăm şi analizăm toate întrebările adresate de utilizatorii POSF pentru ca prin cele două modalități de învățare (prin întrebările adresate și prin integrarea cu ChatGPT) să ofere răspunsuri punctuale detaliate la solicitările acestora.

De asemenea, încurajez utilizatorii POSF să consulte și manualele de utilizare şi tutorialele, în care se prezintă în detaliu modul cum se accesează şi se utilizează POSF.

Reiterez faptul că, în vederea operaționalizării platformei, am aprobat prin Ordinul nr. 3/2022 cu modificările ulterioare, Regulamentul privind organizarea și funcționarea platformei online de schimbare a furnizorului de energie electrică şi gaze naturale şi pentru contractarea furnizării de energie electrică şi gaze naturale (Regulament POSF).

De la data operaţionalizării POSF, operatorii de rețea și furnizorii de energie electrică și de gaze naturale încărcă şi actualizează permanent metadatele pentru locurile de consum și pentru contractele de furnizare și de rețea, conform obligațiilor instituite prin Regulamentul POSF. Astfel că, în perioada aceasta s-au vehiculat prin POSF între utilizatori aproximativ 80 milioane de mesaje şi acţiuni.

În scopul punerii în funcţiune şi actualizării permanente a bazei de date POSF, înregistrarea datelor şi informaţiilor despre clienții finali, precum şi orice schimbare administrativă din contract sau schimbarea furnizorului, se efectuează în platformă de către furnizorul actual al acestora, iar pentru locurile de consum existente, înregistrarea se face de către operatorii de rețea.

În ceea ce privește gradul de încărcare al datelor, la acest moment în POSF se identifică următoarele:

Total locuri de consum: 15.501.303

Locuri de consum energie electrică 10.581.938

Locuri de consum gaze naturale 4.919.365

Fac precizarea că în acest moment sunt înregistrați în POSF: 102 furnizori de energie electrică, 73 furnizori de gaze naturale, 41 operatori de rețea de energie electrică și 35 de operatori de rețea de gaze naturale.

În POSF sunt 34.947 de clienți finali care şi-au făcut cont de utilizator POSF.

În acest context, urmărim permanent și verificăm, împreună cu furnizorii și operatorii de rețea, modul de funcționare a POSF și fluxurile iniţiate de aceştia, în vederea stabilizării procesului de schimbare a furnizorului atât de energie electrică, cât și de gaze naturale prin platformă.

Adoptarea acestor măsuri de simplificare a procedurilor administrative pentru toți consumatorii implicați în procesul de schimbare a furnizorului de energie electrică şi de gaze naturale, concomitent cu implementarea soluției informatice intuitive și inovative POSF, conduce la derularea procesului tehnic de schimbare a furnizorului în 24 de ore, îndeplinind astfel cerințele europene. Prin acest proiect, am realizat optimizarea proceselor operaționale din piața de energie, în scopul diminuării birocrației și consolidării concurenței prin reducerea duratei de schimbare a furnizorului în beneficiul consumatorului final.

Dumitru Chiriță

Președinte al ANRE

București, 24.03.2023