În vederea armonizării legislației secundare cu modificările și completările aduse legislației primare şi legislaţiei europene specifice, în ședința Comitetului de reglementare din data de 24.02.2023, am aprobat Metodologia privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii licenţelor de furnizare a gazelor naturale au obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană.

Conform metodologiei, stocul minim obligatoriu reprezintă minim 90% din capacitatea totală de înmagazinare la nivel național.

Pe durata de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 27/2022 , furnizorii și producătorii de energie termică vor avea prioritate în ceea ce privește accesul la capacitatea de înmagazinare, în limita cantităților prevăzute în decizia ANRE pentru stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenţei de furnizare a gazelor naturale/producătorii de energie termică (PET) client direct are obligaţia de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană.

Obligația de constituire a stocului minim se îndeplineşte în conformitate cu traiectoria de constituire a stocurilor preluată conform anexei la Regulamentul de Punere în Aplicare (UE) 2022/2301 al Comisiei din 23 noiembrie 2022 de stabilire a traiectoriei de constituire de stocuri, cu obiective intermediare pentru anul 2023 pentru fiecare stat membru care dispune de instalații de înmagazinare subterană a gazelor pe teritoriul său și direct interconectate la zona sa de piață, respectiv:

1 februarie 1 mai 1 iulie 1 septembrie 1 noiembrie
40% 41% 67% 88% 100%

Prin această măsură de constituire a stocului minim de gaze naturale pentru iarna 2023-2024, vom asigura continuitatea și siguranța în alimentare a clienților finali.

Reamintesc faptul că, pentru iarna 2022-2023, a fost înmagazinată o cantitate de 2,957 miliarde mc, respectiv un procent de 96,55% grad de stocare la 31 octombrie 2022, fapt care ne-a permis să traversăm iarna în cele mai bune condiții.

Dumitru Chiriță

Președinte al ANRE

București, 27.02.2023

Comunicat de presă 27.02.2023