Operatorii economici pentru care se aplică prevederile Metodologiei de stabilire a prețurilor pentru energia electrică vândută pe bază de contracte reglementate și a cantităților de energie electrică din contractele reglementate încheiate de producători cu furnizorii de ultimă instanţă, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 10/2019 (Ordin), sunt rugați să aibă în vedere următoarele:

  • intrarea în vigoare a Ordinului la data de 01.02.2019
  • termenele prevăzute pentru transmiterea la ANRE a datelor pentru stabilirea prețurilor/cantităților aferente perioadei 01.03.2019 – 31.12.2019, care au ca referință data intrării în vigoare a Ordinului.

Datele se vor transmite prin fax, la nr. 021 312 43 65 și prin e-mail, în format electronic prelucrabil (Excel), la adresa spee@anre.ro.