ANUNȚ

 

Conform  prevederilor art. 3 ale Legii nr.121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă cu atribuții  în domeniul elaborării şi aprobării politicilor şi legislaţiei primare şi secundare în domeniul eficienţei energetice la nivelul consumatorilor finali de energie este in prezent MINISTERUL  ENERGIEI.

In acest context reamintim că,  în vederea respectării obligaţiilor de raportare la termenele prevăzute în cadrul Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările şi completările ulterioare, ESTE NECESARĂ TRANSMITEREA ÎN ATENŢIA MINISTERULUI ENERGIEI A URMĂTOARELOR DOCUMENTE, şi anume:

  • Declarațiile de consum total anual de energie și chestionarele de analiză energetică a consumatorilor de energie;
  • Programele de îmbunătățire a eficienței energetice întocmite de operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tep/an;
  • Programele de îmbunătățire a eficienței energetice întocmite de autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori.

Totodată, reamintim faptul că ANRE nu mai are ca atribuții atestarea managerilor energetici și autorizarea auditorilor energetici, iar solicitările referitoare la obținerea atestatelor de manageri energetici, a autorizațiilor de auditori energetici persoane fizice și juridice, a autorizațiilor de societate prestatoare de servicii energetice și respectiv prelungirea acestor documente, precum și orice alte solicitări sau clarificări legate de aceste aspecte, vor fi adresate Ministerului Energiei

Adresele de corespondență puse la dispoziție de reprezentanții Ministerului  Energiei sunt următoarele:

  • Adresa e-mail – secretariatdee@energie.gov.ro 
  • Adresa poștală – Splaiul Independenței nr. 202E, sector 6, București, cod postal 060023