Stimați operatori economici,

Pentru stabilirea gradului de realizare a cotei anuale obligatorii estimate de achiziție CV aferentă trimestrului de analiză nr. 3 de către operatorii economici cu obligație de achiziție de CV, în conformitate cu prevederile art. 17 alin 1) din Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziție de certificate verzi, aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 157/2018, cu modificările și completările ulterioare, ANRE pune la dispoziția operatorilor economici cu obligație de achiziție CV pe PORTAL-ul ANRE, în cadrul unui proiect pilot pentru raportarea energiei electrice facturate consumatorilor finali și/sau utilizată pentru consumul final propriu, următoarea machetă de raportare:

  • Macheta ESRE_OpEc_facturată: Monitorizarea energiei electrice (inclusiv utilizată pentru consumul final propriu) facturată consumatorilor finali de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie CV, se completează de operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Termen de transmitere pentru T3_2020: 15 octombrie 2020

Raportarea datelor pentru monitorizarea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie (E-SRE) se realizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. a) și lit. b) respectiv alin. (2) din Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 195/2019, raportarea datelor se realizează prin completarea datelor în următoarele machete, care se găsesc pe Portalul ANRE:

  • Macheta ESRE_CV: Macheta privind E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi, se completează de toți producătorii E-SRE care beneficiază de schema de sprijin prin certificate verzi.

Termen de transmitere pentru T3_2020: 15 noiembrie 2020

  • Macheta ESRE_tranzEE: Macheta privind E-SRE produsă, se completează de toți producătorii de E-SRE (cu sau fără acreditare pentru schema de sprijin prin certificate verzi).

Termen de transmitere pentru T3_2020: 15 noiembrie 2020

  • Macheta ESRE_OpEc: Monitorizarea tranzacţiilor încheiate de operatorii economici cu obligaţie de achiziție certificate verzi, se completează de operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi.

Termen de transmitere pentru T3_2020: 15 noiembrie 2020

Recomandări pentru completarea și transmiterea machetelor:

  1. Completarea datelor se va face după descărcarea machetelor din portal-ul ANRE prin utilizarea user-ului și parolei primite de la ANRE.
  2. La deschiderea fișierului Excel aferent fiecărei machete, în cazul în care apare solicitarea „enable macros”, pentru funcționarea listelor derulante respectiv a calendarului, se va activa această comandă.
  3. Încărcarea și transmiterea raportării se va realiza tot prin portal-ul ANRE.
  4. După fiecare încărcare pe portal-ul ANRE se va verifica existenta unor mesaje de eroare. În cazul în care apar astfel de mesaje este obligatoriu respectarea conținutului acestora.
  5. Necompletarea câmpurilor obligatorii sau modificarea formatului machetei publicate va conduce la semnalarea de erori, neacceptarea încărcării formularului pe portal şi implicit la imposibilitatea de a fi procesat de ANRE.
  6. În situaţia rectificării datelor din machetă din cauza unor erori depistate ulterior transmiterii fişierului către ANRE, se va retransmite fişierul tot prin portal-ul ANRE până la termenul limită precizat. Se precizează că, în cazul în care se fac retransmiteri pentru aceeași perioadă /acelaşi operator economic, în baza de date se va reține doar ultimul set de date transmis.

Producătorii de E-SRE, respectiv operatorii economici cu obligație de achiziție certificate verzi care nu au machete alocate sau nu dețin elemente de acces la portal se vor adresa ANRE, email: anre@anre.ro , tel: 0213 278 179 / 0374 554 242.

Precizăm că, după data limită de transmitere menționată, pentru operatorii economici care nu au transmis raportările menționate în prezentul anunț, vor fi aplicate prevederile de la art. 93 alin. (1) pct. 7) din Legea nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare și cele ale art. 30 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Fisiere atasate