În conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificătile şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei va organiza, în perioada 7-11 octombrie 2019, o sesiune de examinare în vederea atestării verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.

Examenul va avea loc la sediul ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament şi au fost declarate admise pentru a participa la examen se regăsesc în fişierul ataşat.                                                               

Programarea candidaţilor, pe zile şi ore, le vor fi comunicate ulterior persoanelor în cauză.

Fisiere atasate