Proba scrisă va avea loc în data de:

7 octombrie 2019     –  orele 10:00-12:00, pentru atestatul de tip VGd

                                  –  orele 13:00-15:00, pentru atestatul de tip EGd

8 octombrie 2019   –  orele 10:00-12:00, pentru atestatele de tip VGt și VGg

                                –  orele 13:00-15:00, pentru atestatele de tip EGt și EGg.

Interviul va avea loc în perioada 9 octombrie 2019 – 11 octombrie 2019, urmând ca programarea candidaților la interviu să fie publicată pe pagina de internet a ANRE după susținerea probei scrise.

Proba scrisă și interviul se vor desfășura la sediul ANRE din Bucureşti, str. Constantin Nacu, nr. 3, sector 2 (cu intrare din Bulevardul Carol I).

Accesul la examen se face numai în urma prezentării unui act de identitate.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute în Regulament şi au fost declarate admise pentru a participa la examen se regăsesc în fişierul ataşat

Fisiere atasate