ANUNȚ privind revizuirea  proiectului de Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului reglementat corectat și a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale supus consultării publice pe site-ul ANRE în perioada 20.02 – 04.03.2019.

Anunțul vizează:

  1. schimbarea titlului proiectului de ordin în “proiect de Ordin privind aprobarea Metodologiei de stabilirea a tarifelor reglementate pentru serviciile de transport al gazelor naturale”,
  2. corectarea unei erori materiale, în urma căreia cheltuielile cu impozitul pe monopolul natural, care nu au fost eliminate din documentul inițial de consultare publică, sunt propuse a fi eliminate și suportate din profitul operatorului, pentru similitudine cu metodologia de stabilire a tarifelor de distribuție a gazelor naturale și având în vedere recomandările Curții de Conturi a României, precum și Nota de fundamentare a actului normativ care instituie acest impozit.

Eventualele propuneri şi observaţii, însoţite de argumentaţia aferentă, se fac în limba română și se transmit până în data de 08 martie 2019, prin fax la nr. 021.3124365 sau poștă la sediul ANRE din București, strada Constantin Nacu, nr.3, sector 2, precum şi prin e-mail, în format electronic (documente Word), la adresa dt@anre.ro.

https://www.anre.ro/ro/gaze-naturale/legislatie/documente-in-discutie-gn/metodologii-tarifare1387356881/proiect-de-ordin-privind-aprobarea-metodologiei-de-stabilire-a-venitului-reglementat-a-venitului-reglementat-corectat-si-a-tarifelor-reglementate-pentru-activitatea-de-transport-al-gazelor-naturale-incepand-cu-a-patra-perioada-de-reglementare&page=1