ANUNȚ

privind realizarea  activităţii de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale de către titularii de licenţe de furnizare din sectorul energiei electrice şi respectiv al gazelor naturale

În conformitate cu prevederile art.17 din Ordinul preşedintelui ANRE nr. 96/2015, titularii de licenţe pentru activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice şi respectiv al gazelor naturale au obligaţia să întocmească şi să înainteze ANRE rapoarte privind activitatea de informare a clienţilor finali.

Rapoartele se întocmesc pentru fiecare domeniu de activitate şi se transmit Direcției comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul din cadrul ANRE.

Rapoartele se vor transmite pe suport de hârtie şi în format electronic editat în Word sau Excel, prin e-mail, la adresele anre@anre.ro şi rapinfocons@anre.ro.