Data: 05.10.2017

Declarația de consum total anual de energie şi Chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie se întocmesc conform anexele nr. 1 şi 2 din Decizia nr. 860 din 13.06.2017. Machetele completate se transmit la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), în format Word pe hârtie, până la data de 30 aprilie a fiecărui an, conform notelor din anexe. Încărcarea machetelor pe platforma software Sistemul Informatic Integrat al ANRE, în format Excel se efectuează  până la data de 30 aprilie a fiecărui an.