„Ghidul de completare a machetelor de monitorizare”, aferent Ordinului preşedintelui ANRE nr. 10/2015,  precum şi machetele de monitorizare, sunt publicate pe site-ul www.anre.ro la http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/machete/machete-producatori şi http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/machete/machete-furnizori-concurentiali.

Introducerea datelor pe site-ul www.anre.ro este posibilă începând cu data prezentului comunicat.

Rugăm părţile implicate (producătorii care accesează schema de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, furnizorii consumatorilor finali de energie electrică) să completeze machetele cu date şi să transmită la ANRE documentele, în conformitate cu metoda descrisă în „Ghidul de completare a machetelor de monitorizare”. Pentru perioada tranzitorie, datele se transmit până la 15.09.2016, pe adresele de e-mail anre@anre.ro, cristian.stroia@anre.ro. Pentru clarificări, persoana de contact este domnul Cristian STROIA – tel. 0733 044 171.