ANUNT

Având în vedere că, începând cu anul 2015, Declarațiile de consum și Chestionarele de analiză energetică pentru consumatorii de energie transmise de către agenții economici până la data de 30 aprilie în format hârtie, vor fi transmise și on-line, in format electronic și încărcate pe site-ul ANRE cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole, vă informăm ca aceia dintre dumneavoastră, care nu au primit aceste informații, pot intra în posesia lor prin următoarele metode:

1.   Să fie înmânate personal reprezentantului agentului economic, pe baza de împuternicire, la sediul ANRE – Departamentul pentru Eficiență Energetică, din Șos. Cotroceni, nr. 4, sector 6, București.

2.   Să fie înmânate unei persoane terțe (inclusiv PFA și Societate de Servicii Energetice), în urma     prezentării unui act de identitate și a unei împuterniciri prin care aceasta este desemnată de către beneficiarul de drept ca reprezentant al său. Împuternicirea va fi întocmită, semnată și ștampilată de către beneficiar și va conține atât datele sale de identificare, cât și cele ale persoanei mandatate.

3.   Să fie transmisă prin intermediul unei firme de curierat angajată și plătită de beneficiar.

ANRE NU contactează sau alege o firmă de curierat, această obligație revine agentului economic.

N.B.

Pentru toate cele trei metode enunțate anterior se impune anunțarea prealabilă a personalului Departamentului de Eficiență Energetică – Direcția Monitorizare în domeniul Eficienței Energetice la telefon: 021. 303 38 05 sau la adresa de e-mail irina.birlica@anre.ro , asupra intentiei de  a ridica parola si numele utilizatorului.

Programul de eliberare a proceselor verbale, ce conțin datele de identificare (nume utilizator și parolă) pentru accesarea portalului ANRE este:

Marți și Joi, în intervalul orar 13-15:30 la sediul ANRE din Soseaua Cotroceni nr 4 Bucuresti