Persoanele care au promovat proba scrisă în cadrul examentului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale sunt programate să susțină un interviu, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificătile şi completările ulterioare.

Programarea candidaților la interviu, în vederea obținerii atestatelor de tip VGd și EGd, se regăsește în fișierul atașat

Fisiere atasate