Programarea candidaților, în perioada 9-10 octombrie 2019, la interviul susținut în cadrul examenului de atestare a verificatorilor de proiecte/experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, pentru toate tipurile de atestate

Persoanele care au promovat proba scrisă în cadrul examentului de atestare a verificatorilor de proiecte și a experților tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale sunt programate să susțină un interviu, în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 22/2013, cu modificătile şi completările ulterioare.

Programarea candidaților la interviu, pentru toate tipurile de atestate, se regăsește în fișierul atașat.

Fisiere atasate