ANUNŢ

privind publicarea pe site-ul ANRE  a machetelor de monitorizare lunară piaţă energie electrică revizuite în urma modificărilor cadrului de reglementare

 

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică (Ordinul ANRE nr. 67/2018), machetele lunare de monitorizare a pieţei angro de energie electrică au fost revizuite pentru a reflecta modificările apărute în structura pieţei de energie electrică odată cu intrarea în vigoare a Ordinului ANRE nr. 64/2020.

Astfel, începând cu raportarea lunii mai 2020, participanţii la piaţa angro de energie electrică cu obligaţii de raportare lunară a datelor de tranzacţionare conform Ordinului ANRE nr. 67/2018 vor utiliza pentru completare formatul actualizat pus la dispoziţie pentru descărcare pe site-ul www.anre.ro, locaţia Energie electrică/Legislaţie/Machete, în secţiunea dedicată fiecărui tip de participant.

Modificările apărute în structura machetelor vizează introducerea unor câmpuri noi aferente tipurilor de contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice încheiate de participanţi în urma tranzacţionării energiei electrice pe piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică prin licitaţie extinsă şi utilizarea produselor care să asigure flexibilitatea tranzacţionării – PCCB-LE-flex, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 64/2020.

În vederea preluării corecte în baza de date ANRE a datelor lunare raportate, atragem atenţia asupra necesităţii descărcării şi completării machetelor lunare de monitorizare în noul format, de către toţi participanţii la piaţă care raportează date lunare de tranzacţionare, indiferent dacă aceştia sunt activi sau nu pe pieţele nou apărute.

Pentru a evita posibilele erori de raportare este obligatorie respectarea Instrucţiunilor de completare specifice fiecărui tip de machetă, publicate în aceeaşi locaţie cu aceasta, care au fost actualizate corespunzător.

Modalităţile de transmitere lunară către ANRE şi termenul de raportare se păstrează.

Pentru orice detalii suplimentare sau nelămuriri privind modul de completare a machetelor lunare de monitorizare,  vă rugăm să vă adresaţi personalului Serviciului Monitorizare Piaţă Energie Electrică, REMIT din cadrul Direcţiei Monitorizare, REMIT, la numărul de telefon 021 3033816 sau pe adresele de e-mail raportari.piete@anre.ro, espanu@anre.ro, mihaela.barbu@anre.ro.

Fisiere atasate