A N U N T

Titularii de licențe din aria de reglementare a ANRE, care nu au transmis Raportul anual pentru activitatea desfășurată pe bază de licență în anul 2016, în conformitate cu prevederile din Ordinele președintelui ANRE nr. 32 din 2016, respectiv nr. 34 din 2017, sunt somați să ducă urgent la îndeplinire această obligație.

Titularii de licențe care, până la data de 20 iulie 2017, nu vor înregistra Raportul anual la ANRE, urmează sa fie sancționați contravențional.