ANRE anunță organizarea unei ședințe publice pentru discutarea proiectului de Ordin pentru aprobarea actiunilor si regulilor ce vor fi aplicate pe piata de energie electrica in vederea eliminarii si/sau atenuarii impactului unor masuri sau politici care pot contribui la restrictionarea formarii preturilor pe piata angro de energie electrica in data de 17.12.2019, ora 10:00, la sediul din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucuresti, Sala de sedinte etaj 6 (intrare prin Bd.Carol I).

La data de 1 ianuarie 2020 va avea loc intrarea în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/943 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică (în continuare Regulament).

Conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Regulament, „în cazul în care o autoritate de reglementare a identificat o politică sau o măsură care ar putea contribui la restricționarea formării prețurilor angro, aceasta ia toate măsurile adecvate pentru eliminarea politicii sau a măsurii respective sau, dacă nu este posibil,  pentru atenuarea impactului politicii sau a măsurii respective asupra comportamentului de ofertare„.

ANRE a analizat cadrul legal și reglementările subsecvente și a identificat atât neconcordanțe cât și prevederi incomplete, care nu permit aplicarea pe deplin a prevederilor Regulamentului, ce pot avea consecințe directe sau indirecte asupra formării prețurilor pe piața angro de energie electrică.

Ca urmare, având în vedere că o parte dintre restricțiile identificate provin din faptul că o serie dintre prevederile Regulamentului intră în contradicție cu cele ale Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2019 și luând în considerare că regulamentele europene sunt de directă aplicare la nivel național și au prioritate în raport cu legislația națională, ANRE a elaborat un set de acțiuni și reguli generale care stau la baza modificării cadrului de reglementare specific, până la modificarea cadrului legal național.

Proiectul de ordin pentru aprobarea acțiunilor și regulilor ce vor fi aplicate pe piața de energie electrică în vederea eliminării și/sau atenuării impactului unor măsuri sau politici care pot contribui la restrictionarea formării preturilor pe piața angro de energie electrică, sub formă de document de discuție, a fost publicat pe pagina de internet a ANRE, în consultare publică, însoțit de o notă de prezentare, observațiile și propunerile părților interesate urmând a fi transmise până la data de 12.12.2019.

Acesta poate fi accesat prin intermediul urmatorului link:

https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee1/proceduri-oper-regl-comerciale/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-actiunilor-si-regulilor-ce-vor-fi-aplicate-pe-piata-de-energie-electrica-in-vederea-eliminarii-si-sau-atenuarii-impactului-unor-masuri-sau-politici-care-pot-contribui-la-restrictionarea-formarii-preturilor-pe-piata-angro-de-energie-electrica&page=1

Participarea la ședință se va face în limita locurilor disponibile în sală (nu mai mult de doi reprezentanti ai aceleiasi entitati), astfel încât persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până luni, 16.12.2019 ora 12:00, la adresa de e-mail info@anre.ro.

Fisiere atasate