Vă informăm că în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1057/28.12.2016 este publicat Ordinul preşedintelui ANRE nr.118/2016 privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor băneşti percepute de ANRE, în anul 2017.

Potrivit prevederilor ordinului menţionat anterior, titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi/sau al energiei electrice şi termice produse în cogenerare au obligaţia de a comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 20 februarie 2017, prin adresă oficială semnată de reprezentantul legal sau de o persoană împuternicită de acesta, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2016 din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor pe care le deţin.

Titularii de licenţe vor transmite adresele de comunicare privind valoarea cifrei de afaceri pe anul 2016 la numărul de fax 021.312.4365 şi la adresa de e-mail contributii@anre.ro.