A N U N T

Transmiterea valorii cifrei de afaceri aferentă anului 2015

Vă informăm că în Monitorul Oficial nr. 979/30.12.2015 este publicat Ordinul preşedintelui ANRE nr. 178 din 16 decembrie 2015 privind aprobarea tarifelor şi a contribuţiilor bănesti percepute de ANRE, în anul 2016.

Potrivit prevederilor ordinului menţionat, titularii de licenţe din sectorul energiei electrice au obligaţia de a comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei, printr-o adresă semnată de un reprezentant legal, până pe data de 20 februarie 2016, valoarea cifrei de afaceri realizată în anul precedent din activităţile ce fac obiectul licenţelor pe care titularul le deţine în domeniul energiei electrice.

Netransmiterea documentelor menţionate sau nerespectarea termenului prevăzut în ordinul menţionat mai sus reprezintă contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Documentele se vor transmite la fax. nr.: 021.312.43.65, precum si scanate, pe adresele de email catalinam@anre.ro  si  p_anghel@anre.ro.