Primul Summit Internaţional pe Eficienţă Energetică 18 noiembrie 2015, Sala Palatului, Bucureşti

În cadrul ţintelor naţionale Europa 2020 asumate de România privind Energia şi schimbările climatice în cadrul Programului Naţional de Reformă (PNR) 2015, creşterea  eficienţei energetice este una din cele trei priorităţi naţionale, alături de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi creşterea  ponderii energiei produse din surse regenerabile în consumul final brut de energie.

În contextul legislativ conferit de implementarea pachetului legislativ european energie-schimbări climatice, ANRE  monitorizează implementarea reglementărilor privind liberalizarea pieţelor de energie în condiţiile de creştere a eficienţei energetice şi dezvoltării durabile, asigurării accesului nediscriminatoriu şi transparent la energie, cât şi protecţiei consumatorilor de energie.

Având în vedere atribuţiile conferite de prevederile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, Departamentul pentru Eficienţă Energetică din cadrul ANRE urmăreşte aplicarea celor mai bune practici europene în domeniu, adaptate la specificul naţional, cât şi schimbul de informaţii pe probleme de eficienţă energetică.

În cadrul principiilor privind Uniunea Europeană a Energiei din cadrul Comunicării Comisiei Europene COM/2015/080, măsurile de eficientizare a consumurilor energetice, diseminate în mod susţinut către consumatorii de energie, sunt elemente esenţiale în scăderea facturilor de energie, iar în acest fel, măsurile de creştere a eficienţei energetice vor sta la baza tuturor deciziilor viitoare în contextul Uniunii Europene a Energiei.

În acest sens, ANRE va participa la Primul Summit Internațional pe Eficiență Energetică pentru sectorul industrial și al clădirilor din România, în cadrul RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE. Evenimentul, sub patronajul ANRE – Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, va avea loc în data de 18 noiembrie 2015, la Sala Palatului din București.

Summit-ul va reuni autorităţi şi furnizori de servicii energetice – companii ESCO, pentru a discuta posibilităţile de dezvoltare din domeniul eficienţei energetice. Reprezentanţii ANRE vor prezenta în cadrul evenimentului noutăţile legislative din domeniul eficientei energetice, atât la nivel naţional cât şi european, fiind invitat şi un expert al Agenţiei pentru Energie din Austria (AEA), care va prezenta aspecte privind de Legea Eficienţei Energetice în Austria, în baza Memorandumului de Cooperare semnat între ANRE şi Agenţia pentru Energie din Austria (AEA).

Totodată, evenimentul va trata şi subiecte precum eficienţa energetică în industrie şi clădiri, dar şi în cadrul sectorului public, toate acestea urmând a fi prezentate de experţi în domeniu români şi străini.

Programul Primului Summit Internațional pe Eficiență Energetică pentru sectorul industrial și al clădirilor din România, în cadrul RENEXPO® SOUTH-EAST EUROPE, poate fi vizualizat accesând link-ul:

http://www.renexpo-bucharest.com/540.html?&L=1

 

Fisiere atasate