Avand in vedere noile regulamente unionale din domeniul vamal, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF informeaza operatorii economici care desfasoara formalitati vamale pentru energie electrica si marfuri transportate prin conducte ca, prin Ordinul ANAF nr. 1887/24.06.2016 au fost aprobate Normele privind utilizarea declaratiilor vamale simplificate si inscrierea in evidentele declarantului, iar indeplinirea formalitatilor vamale in procedura simplificata trebuie efectuate potrivit noilor prevederi.   

Pentru informatii suplimentare si clarificari, operatorii economici interesati se pot adresa Directiei Generale a Vamilor – DGV din cadrul ANAF.

De asemenea, normele nationale, regulamentele unionale, precum si alte informatii pe marginea acestui subiect pot fi consultate pe site-ul  DGV  www.customs.ro.