ANRE supune consultarii publice propunerea de ordin de aprobare a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, rezultat al observațiilor primite in urma consultarilor si dezbaterilor publice care au fost organizate in anul  2016 si 2017.

Cu ocazia transmiterii observațiilor la acest document, AFEER a solicitat organizarea de către ANRE a unei noi ședințe de dezbatere publică, principalul subiect fiind acela al dezbaterii celei mai importante modificări, și anume aceea care limitează dimensiunea PRE.

Ca urmare, în data de 19 decembrie 2017, la ora 10:00, ANRE organizează o nouă ședință de dezbatere publică a propunerii de reglementare în integralitatea sa. Ședință va avea loc la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, la sala de Consiliu de la etajul 6. (acces din Bd. Carol).

Propunerea de ordin de aprobare a celor două regulamente, însoțite de o Notă de fundamentare, de forma preliminară a Instrumentului de prezentare și motivare, precum și de 3 fisiere cu Sintezele observatiilor primite la consultările publice anterioare pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE la adresahttp://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee/proceduri-oper-regl-comerciale/proiect-de-ordin-privind-aprobarea-regulamentului-de-functionare-si-de-decontare-a-pietei-de-echilibrare-si-a-regulamentului-de-calcul-si-de-decontare-a-dezechilibrelor-partilor-responsabile-cu-echilibrarea&page=1