ANUNT

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (9) din Lege, “ANRE stabilește prin ordin, până la data de 1 martie a fiecărui an, cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi aferentă anului precedent, pe baza cantităților realizate de energie electrică din surse regenerabile și a consumului final de energie electrică din anul precedent ….” . Astfel, prin Ordinul ANRE nr. 5/26.02.2016 a fost stabilită cota obligatorie de achiziție de certificate verzi pentru anul 2015.

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 27 alin. (3) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2015, cu modificările și completările ulterioare, (Metodologie) a fost postată pe site-ul propriu în data de 02.03.2016 lista cu operatorii economici care au obligaţie de achiziţie de certificate şi numărul de certificate verzi pe care aceştia trebuie să le achiziţioneze pentru indeplinirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul 2015.

Având în vedere că până la data de 31 martie 2016  trebuie încheiată achiziția de certificate verzi pentru îndeplinirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi pentru anul 2015, astfel încât Operatorul pieței de energie electrică și a gazelor naturale “OPCOM” S.A., în calitate de operator al pieței de certificate verzi, să poată transmite la ANRE, conform art. 36 alin. (7) din Metodologie, situația contului de certificate verzi pentru fiecare participant la piața de certificate verzi conform registrului de certificate verzi, contestațiile la lista menționată mai sus și postată pe site-ul ANRE pot fi transmise de către operatorii economici cu obligație de achiziție de certificate verzi până cel târziu 15 martie 2016, ora 16.30, în format electronic (pdf), la adresele de e-mail mjisa@anre.ro și nstanciu@anre.ro