ANUNȚ

privind Ordinul ANRE nr. 16/2015, Procedura-cadru referitoare la obligația furnizorilor de energie electrică și gaze naturale de soluționare a plângerilor clienților finali

În conformitate cu prevederile Art. 23 (2) din Ordinul ANRE nr. 16/2015, titularii de licenţe pentru activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice, respectiv al gazelor naturale au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet și de a transmite ANRE, rapoarte privind activitatea de soluționare a plângerilor clienților finali (conform anexelor 3-5 ale Ordinului susmenționat).

Rapoartele se întocmesc pentru fiecare domeniu de activitate şi se transmit Direcției comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul din cadrul ANRE, atât pe suport de hârtie, cât şi în format electronic editat în Microsoft Word sau Microsoft Excel, la adresa de e-mail anre@anre.ro.