ANUNŢ 

În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul nr. 33/2013 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informațiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale și a Metodologiei privind raportarea informațiilor referitoare la consumatorii de energie electrică, operatorii economici, titularii de licentă de furnizare energie electrică, au obligaţia de a transmite ANRE, până la data de 10 februarie 2018, raportările pentru semestrul II 2017, referitoare la consumul şi preţurile medii pentru energia electrică facturată clienţilor finali.

Solicităm operatorilor economici care nu au trimis raportările, să le transmită până la data de 20.02.2018 la adresele: laura.radulescu@anre.ro şi radu.teaca@anre.ro. Documentele originale, însoţite de o adresă de înaintare, vor fi transmise prin servicii poștale sau de curierat.”