Notificare privind desemnarea societăţii DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L. în vederea operării sistemului de distribuţie a gazelor naturale din satele Cătunaşi, Dealu Oraşului, Dealu Viilor, Dinculeşti, Gâlceşti, Metofu, Păduroiu din Deal, Păduroiu din Vale, Sămara aparţinătoare comunei Poiana Lacului, în satele Budeasa Mare, Budeasa Mică, Caloteşti, Gălăşeşti, Rogojina şi Valea Mărului aparţinătoare comunei Budeasa, în satele Ceauşeşti şi Oarja aparţinătoare comunei Oarja, precum şi a magistralelor directe dinsatul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş

În conformitate cu prevederile Procedurii privind desemnarea unui operator de distribuţie a gazelor naturale pentru preluarea operării unui sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 2/2017, cu modificările şi completările ulterioare şi Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare:

  • prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 159/16.02.2022 a fost retrasă TEHNOLOGICA RADION S.R.L. – în faliment, începând cu data de 20.03.2022, Licenţa nr. 1839 de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale din satele Cătunaşi, Dealu Oraşului, Dealu Viilor, Dinculeşti, Gâlceşti, Metofu, Păduroiu din Deal, Păduroiu din Vale, Sămara aparţinătoare comunei Poiana Lacului, în satele Budeasa Mare, Budeasa Mică, Caloteşti, Gălăşeşti, Rogojina şi Valea Mărului aparţinătoare comunei Budeasa, în satele Ceauşeşti şi Oarja aparţinătoare comunei Oarja, precum şi a magistralelor directe din satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş;

  • prin Decizia preşedintelui ANRE nr. 162/16.02.2022, operatorul sistemului de distribuţie DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L., cu sediul în municipiul București, Bd. Mărăşeşti, nr. 4 – 6, Corp B, sector 4, înregistrată în registrul comerţului sub numărul de ordine J40/2728/18.02.2008, a fost desemnat să opereze sistemul de distribuţie a gazelor naturale din satele Cătunaşi, Dealu Oraşului, Dealu Viilor, Dinculeşti, Gâlceşti, Metofu, Păduroiu din Deal, Păduroiu din Vale, Sămara aparţinătoare comunei Poiana Lacului, în satele Budeasa Mare, Budeasa Mică, Caloteşti, Gălăşeşti, Rogojina şi Valea Mărului aparţinătoare comunei Budeasa, în satele Ceauşeşti şi Oarja aparţinătoare comunei Oarja, precum şi a magistralelor directe din satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu data de 20.03.2022.

Începând cu data de 20.03.2022, operatorul sistemului de distribuţie iniţial, TEHNOLOGICA RADION S.R.L. – în faliment, din satele Cătunaşi, Dealu Oraşului, Dealu Viilor, Dinculeşti, Gâlceşti, Metofu, Păduroiu din Deal, Păduroiu din Vale, Sămara aparţinătoare comunei Poiana Lacului, în satele Budeasa Mare, Budeasa Mică, Caloteşti, Gălăşeşti, Rogojina şi Valea Mărului aparţinătoare comunei Budeasa, în satele Ceauşeşti şi Oarja aparţinătoare comunei Oarja, precum şi a magistralelor directe din satul Poiana Lacului, comuna Poiana Lacului, judeţul Argeş, va fi înlocuit de drept cu operatorul sistemului de distribuţie desemnat, DISTRIGAZ SUD REȚELE S.R.L.

Fisiere atasate