ANUNȚ privind realizarea  activităţii de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale de către titularii de licenţe de furnizare din sectorul energiei electrice şi respectiv al gazelor naturale

Vă reamintim că, în conformitate cu prevederile Ordinului ANRE nr. 96/2015, furnizorii de energie electrică si gaze naturale au obligația să întocmească şi să înainteze ANRE rapoarte privind activitatea de informare a clienților finali.

Raportul, împreună cu anexele sale, se transmite la ANRE anual până cel tarziu la data de 31 martie a anului următor anului pentru care se face raportarea.

Raportul se întocmește pentru fiecare domeniu de activitate şi se transmite atât pe suport de hârtie, cât şi in format electronic editat in Microsoft Word sau Microsoft Excel, prin e-mail, la adresa rapinfocons@anre.ro.