ANUNȚ

privind realizarea activității de informare a clienţilor finali de energie electrică și gaze naturale de către titularii de licenţe pentru activitatea de furnizare

În conformitate cu prevederile art.17 din Ordinul ANRE nr. 96/2015, titularii de licenţe pentru activitatea de furnizare din sectorul energiei electrice şi respectiv al gazelor naturale au obligaţia să întocmească şi să înainteze ANRE rapoarte privind activitatea de informare a clienţilor finali.

Raportul privind activitatea de informare a clienților finali se întocmește pentru fiecare domeniu de activitate, conform modelului prevăzut la Anexa 2 din Ordinul 96/2015, şi se transmite Direcției comunicare, cooperare și relația cu Parlamentul din cadrul ANRE, atât pe suport de hârtie, cât şi in format electronic editat in Microsoft Word sau Microsoft Excel,  la adresele de email anre@anre.ro şi ionut.cercel@anre.ro.