Transmitere machete lunare conform Ordin 26/2018

În aplicarea prevederilor art.18 şi art.19 lit a) din Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.26/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.129 din 12 februarie 2018, furnizorii de energie electrică cu activitate pe piaţa cu amănuntul sunt rugaţi să transmită la ANRE, lunar, pentru fiecare zonă de reţea, numărul de locuri de consum deservite.

Începând cu data de 14.09.2018, macheta care cuprinde numărul de locuri de consum deservite în regim concurențial a fost integrată în sistemul informatic al ANRE.

Macheta are un format nou, modificat față de cel utilizat până în prezent, având în vedere faptul că importul de date se va face pentru fiecare lună în parte.

Astfel, începând cu raportarea lunii august 2018, transmiterea datelor se va face prin încărcarea electronică în portalul ANRE, utilizând user name și parola pe care fiecare titular de licență de deține.

Datele se vor transmite până la data de 1 a celei de a doua luni care urmează lunii pentru care se face raportarea.

Facem următoarele precizări:

  • numarul de locuri de consum reprezintă total la sfârșitul lunii, coroborat cu datele din Anexa A2-I și Anexa A2-II din macheta de monitorizare Monit_piataFconc.xls (nr. locuri de consum raportate în machetă este aferent clienților raportați prin Anexa A2-1 și Anexa A2-II);
  • zonă de rețea=zonă geografică delimitată în spațiu, formată din județele care includ zona de activitate pentru care este valabilă licența unui operator de distribuție concesionar (conf. art.3, alin.(3) lit.v) din Regulament. Prin urmare, locurile de consum aferente clienților finali racordați la rețelele de distribuție care aparțin altor distribuitori decât operatorii de distribuție concesionari se vor introduce în numărul locurilor de consum din zona de rețea a operatorului de distribuție concesionar care are în zona de activitate, conform licenței, județul în care este amplasat locul de consum. Similar, pentru locurile de consum racordate la  rețeaua de transport.

Transmiterea datelor/informațiilor și în format scris se va face numai în următoarele situații:

  1. modificarea datelor transmise pentru o lună anterioară, pentru care termenul de transmitere a expirat. Se vor transmite atât datele inițiale, cât și cele modificate/corectate, însoțite de precizări privind cauzele modificării. Se aplică inclusiv pentru perioada ianuarie-iulie 2018.
  2. încetarea activității de furnizare la clienții finali (furnizorul nu mai este activ pe piața cu amănuntul). Se va transmite o machetă completată cu valori 0 pentru prima lună de inactivitate, însoțită de precizări.
  3. reluarea activității de furnizare la clienții finali. Se va transmite macheta aferentă primei luni de activitate, cu precizări privind perioada de inactivitate pe piața cu amănuntul.
  4. începerea activității de furnizare la clienții finali.  Se va transmite macheta aferentă primei luni de activitate.

În situația prevăzută la punctul 2, este necesar a se introduce valori 0 în  portalul ANRE numai pentru prima lună de inactivitate.

Formatul electronic al noii machete este disponibil în portalul de raportare ANRE.

Furnizorii care, până la data prezentului anunț, au transmis datele aferente lunii august 2018 pe e-mail, sunt rugați să asigure încărcarea acestora în portalul ANRE.

Facem următoarele precizări:

  1. Operatorii economici care au şi calitatea de FUI vor transmite această machetă numai pentru locurile de consum alimentate în regim concurenţial.
  2. Pentru producătorii deţinători de licenţă de furnizare, numărul locurilor de consum cuprins în machetă este aferent activităţii desfăşurate de operatorul economic respectiv în calitate de deţinător de licenţă de furnizare de energie electrică.