În atenția titularilor de licență care la data de 1 septembrie 2018 aveau transferată responsabilitatea echilibrării către un către alt titular de licență înregistrat ca PRE

În conformitate cu prevederile art. 10 coroborate cu prevederile art. 13 din Regulamentul de calcul și decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr.31/31.01.2018, fiecare titular de licență care la data de 1 septembrie 2018 avea transferată responsabilitatea echilibrării către un către alt titular de licență înregistrat ca PRE, trebuie să se înregistreze ca PRE până la data de 01 martie 2019.

Având în vedere timpul necesar analizei informațiilor transmise de fiecare solicitant și înregistrării PRE, atragem atenția asupra necesității demarării cu celeritate a procedurilor de înregistrare ca PRE, astfel ca acestea să poată fi finalizate până la data de 1 martie 2019.

Atragem atenția că, potrivit prevederilor art. 13, dacă un titular de licență nu a reușit să se înregistreze ca PRE până la data de 1 martie 2019, se va considera că acesta are toate responsabilitățile unei PRE înregistrate, fiind răspunzător pentru toate cheltuielile aferente, fără a avea dreptul de a participa la piața de energie electrică.