Raportarea datelor aferente anului 2020 pe machetele de monitorizare lunară piaţă energie electrică (conform prevederilor Ordinului ANRE nr. 67/2018 şi ale Ordinului ANRE nr. 167/2019)

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile Metodologiei de monitorizare a pieţei angro de energie electrică (Ordinul ANRE nr. 67/2018) şi ale Metodologiei de monitorizare a pieţei cu amănuntul de energie electrică (Ordinul ANRE nr. 167/2019) au fost postate pe site-ul ANRE (www.anre.ro) machetele lunare de monitorizare a pieţei de energie electrică utilizate în procesul de colectare a datelor aferente lunilor anului 2020.

Structura machetelor lunare de monitorizare destinate colectării datelor aferente lunilor din anul 2020 nu a fost modificată faţă de cea a machetelor utilizate pentru raportarea datelor lunii decembrie 2019; a fost actualizată, însă, lista participanţilor la piaţa angro de energie electrică, iar formatul electronic al fiecărei machete a fost pregătit pentru importul specific lunilor din anul 2020.

În aceste condiţii, atragem atenţia asupra necesităţii descărcării machetelor lunare de monitorizare dedicate anului 2020, în vederea preluării corecte în baza de date ANRE a datelor lunare importate de fiecare participant-raportor.

Descărcarea formatelor electronice actualizate ale machetelor de monitorizare se face de pe site-ul ANRE, locaţia Energie electrică /Legislaţie /Machete, din secţiunea dedicată fiecărui tip de participant.

Pentru a evita posibilele erori de raportare este obligatorie respectarea Instrucţiunilor de completare specifice fiecărui tip de machetă, publicate în aceeaşi locaţie cu aceasta.

Transmiterea lunară către ANRE a raportărilor completate se va face astfel:

 

  1. Electronic, prin încărcare pe portalul ANRE (https://portal.anre.ro/) în contul fiecărui participant, până în ultima zi a lunii următoare celei de raportare, în conformitate cu instrucţiunile transmise reprezentanţilor societăţii dvs. odată cu cheile de acces specifice (Nume utilizator şi Parola);                                                                                                       
  2. În format letric (prin servicii poştale sau curier) până cel târziu la sfârşitul următoarei luni în care s-a realizat transmiterea electronică. Machetele vor fi însoţite de o scrisoare de înaintare oficială, adresată Direcţiei Monitorizare, REMIT.

Pentru orice detalii suplimentare sau nelămuriri privind modul de completare a machetelor lunare de monitorizare,  vă rugăm să vă adresaţi personalului Serviciului Monitorizare Piaţă Energie Electrică, REMIT din cadrul Direcţiei Monitorizare, REMIT, la numărul de telefon 021 3033816 sau pe adresele de e-mail raportari.piete@anre.ro, espanu@anre.ro, mihaela.barbu@anre.ro.