ANUNT 24.05.2018 – privind utilizarea facilităților oferite de Programul Operațional POIM 2014-2020

În scopul respectării dezideratului ANRE privind informarea corectă și completă a consumatorilor dar și pentru a contribui la creșterea capacității de utilizare a fondurilor europene prin susținerea intensificării dialogului cu potențialii beneficiari pentru POIM din cadrul unităților administrativ teritoriale și din industrie/sectorul privat, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) prin Departamentul pentru Eficiență Energetică salută inițiativa Ministerului Fondurilor Europene (MFE) și a Băncii Europene de Investiții (BEI) privind realizarea unui dialog cu agenții economici și cei ai unităților administrativ teritoriale referitor la intensificarea utilizării resurselor regenerabile locale de energie, creșterii eficienței energetice la marii consumatori industriali și stimulării realizării/modernizării centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficiență în cadrul societăților comerciale din industrie, prin utilizarea facilităților oferite de Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM 2014-2020).

În cadrul acestui Program prin Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, sunt incluse trei obiective specifice, respectiv:

  • Obiectivul 6.1. – Creșterea producției de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)
  • Obiectivul 6.2. – Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali
  • Obiectivul 6.3. – Creșterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficiență

Precizăm că, Banca Europeană de Investiții  (BEI) acordă asistență tehnică Ministerului Fondurilor Europene (MFE) în promovarea acestor obiective și analiza proiectelor aferente acestora, prin coordonarea unui grup de experți în probleme tehnice și financiare.

În acest context, MFE și BEI vor organiza în perioada 29 mai – 12 iunie 2018, o serie de seminarii de informare cu scopul de a sprijini și facilita accesul la finanțare prin fonduri europene.

În vederea eficientizării timpului și resurselor alocate participării la aceste evenimente din diferite zone ale țării, seminariile se vor organiza în conformitate cu următorul calendar:

  • 29 mai – Craiova (Hotel Europeca, strada Pietății 9 – 11 – 13)
  • 31 mai – Bacău (Hotel Dumbrava, strada Dumbrava Roșie, nr. 2)
  • 5 iunie – Cluj (Hotel Paradis, strada Ciocârliei, nr. 47)
  • 7 iunie – Brașov (Hotel Golden Time, Calea București, nr. 99)
  • 12 iunie – București (Hotel Golden Tulip Times, Blvd. Decebal nr. 19)

În cadrul seminariilor vor fi prezentate de către experți din MFE și BEI, pricipalele aspecte instituționale, tehnice și financiare legate de realizarea aplicației de finanțare în conformitate cu ghidurile solicitantului existente pe site-ul MFE. Totodată, vor fi abordate aspecte legate de dificultățile apărute în aplicațiile evaluate până în prezent și vor fi făcute recomandări în vederea unei mai bune înțelegeri și evitării neclarităților în vederea aplicațiilor.

Seminariile se adresează în egală măsură reprezentanților unitățiilor teritoriale, ai societăților din industrie/sectorul privat, managerilor energetici autorizați de ANRE pentru industrie și localități, auditorilor energetici pentru industrie, societăților autorizate de servicii energetice, firmelor de consultanță cu activitate în pregătirea aplicațiilor POIM.

Pentru a vedea în ce măsură obiectivele POIM anterior menționate sunt suficient de cunoscute și în ce măsură există bariere care limitează participarea unităților teritoriale și societăților din industrie/sectorul privat la finanțare, persoanele interesate pot accesa adresa  https://fr.surveymonkey.com/r/D9L9P3R, unde vor putea de asemenea completa și transmite chestionarul în format electronic, odată cu confirmarea participării la seminarul ales.