SEMINAR DE INSTRUIRE destinat reprezentanţilor autorităţilor locale, Bucureşti, 3 decembrie 2015

În conformitate cu prevederile Legii nr 121/2014 privind eficienta energetica, art.9 al. (12),(13) autorităţile administrației publice locale au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice, în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3-6 ani.

Această prevedere are o deosebită importanţă în realizarea obiectivelor naţionale de economie de energie prevăzute în Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice (PNAEE 2014-2020), aprobat prin HG nr 122/2015, cât şi în realizarea obiectivelor asumate de România ca stat membru UE, obiective monitorizate de Comisia Europeana.

În acest scop, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a realizat şi publicat pe site un model de program pentru a veni in sprijinul autoritaţilor locale în a se conforma prevederilor legale anterior menționate. Modelul de program poate fi accesat la http://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/legislatie/legislatie-efic-en

Dată fiind complexitatea acestei probleme,  în vederea responsabilizării factorilor decizionali privind politicile şi măsurile active pentru creşterea eficienţei energetice, ANRE inițiază o serie de seminarii de instruire destinate reprezentanţilor autoritaţilor locale prin care vor fi abordate o serie de aspecte cum sunt: culegerea de informaţii necesare realizării programului si realizarea bazelor de date, analiza consumului de energie in localităţi, identificarea potenţialului de economie de energie, identificarea de măsuri de eficienţă energetică, surse şi mecanisme de finanţare a acestor măsuri.

La aceste seminarii vor participa reprezentanţi ai autorităţilor care s-au conformat corespunzător prevederilor legale, companii de consultanţă, auditori energetici, companii care furnizează echipamente de eficienţă energetică, experţi în utilizarea fondurilor europene şi alte surse de finanţare, care pot oferi soluţii şi asistenţă în realizarea programului de îmbunătățire a eficienţei energetice pe local .

Primul seminar de instruire va avea loc la Bucureşti în data de 3 decembrie 2015 in conformitate cu agenda anexata.

Fisiere atasate