A N U N T

ANRE organizează o sedință de dezbatere publică a proiectului de Ordin privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor simultane cu preț descrescător pe piața centralizată pentru serviciul universal, aprobat prin Ordinul  ANRE 65/2014 și a Metodologiei de stabilire a tarifelor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali, aprobată prin Ordinul ANRE  92/2015, care va avea loc vineri 28 iulie 2017, ora 9:30, la sediul ANRE din str. Constantin Nacu nr. 3, sala de la etaj 6.    

La sedința de dezbatere publică sunt invitați să participe reprezentanți ai operatorilor economici, autorităților, asociațiilor profesionale, reprezentanți ai clienților beneficiari ai serviciului universal de furnizare a energiei electrice, alte persoane interesate. Având în vedere numărul limitat de locuri, rugăm participanții să desemneze un număr de maxim 2 reprezentanți.

Proiectul de ordin împreună cu nota de prezentare pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE la adresa: http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee1/proceduri-oper-regl-comerciale/ordin-privind-modificarea-si-completarea-regulamentului-de-organizare-si-desfasurare-a-licitatiilor-simultane-cu-pret-descrescator-pe-piata-centralizata-pentru-serviciul-universal-aprobat-prin-ordinul-nr-65-2014-si-a-metodologiei-de-stabilire-a-tarifelor-aplicate-de-furnizorii-de-ultima-instanta-clientilor-finali-aprobata-prin-ordinul-nr-92-2015&page=1.”