Având în vedere publicarea, în Monitorul Oficial al României nr. 149/25.02.2019, a Ordinului președintelui ANRE nr. 18/2019 pentru aprobarea Metodologiei privind calculul și stabilirea contribuției bănești anuale prevăzute la art. 2 alin. (3^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea ANRE, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, astfel cum a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 si de modificare a Ordinului 224/2018, termenul pentru transmiterea cifrei de afaceri estimate pentru anul 2018 este 15 martie 2019. În acest sens se vor completa, după caz, Anexele:

  • 1, 2 şi 3 la Anexa 1-Metodologie la Ordinul ANRE, menţionat mai sus;
  • 4.1 la Anexa 2 la Ordinul ANRE, menţionat mai sus.

Anexele la Ordinul presedintelului ANRE nr.18/2019 pot fi consultate mai jos.

Datele se vor transmite fie prin fax, la nr. 021 312 43 65, fie prin e-mail, în format electronic la adresa contributii@anre.ro.

Fisiere atasate