ANUNŢ privind raportarea producătorilor de energie electrică a declaraţiilor pentru anul 2019, referitoare la cantitatea totală de energie electrică produsă

În conformitate cu prevederile art. 9 din cadrul Regulamentului de etichetare a energiei electrice (Regulament), aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 61/2016, cu modificările ulterioare, producătorii de energie electrică au obligaţia să transmită la ANRE, până la data de 1 martie 2020, declaraţii referitoare la cantitatea totală de energie electrică produsă în anul 2019, întocmite cu respectarea formatului din anexa nr. 3 a Regulamentului.

Declaraţiile conform anexei nr. 3 a Regulamentului se transmit prin e-mail, în format prelucrabil (.xls), la adresele acosma@anre.ro şi andreea.ustea@anre.ro.

Netransmiterea datelor constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Fisiere atasate