ANUNŢ

privind raportarea producătorilor de energie electrică a declaraţiilor referitoare la cantitatea totală de energie electrică produsă în anul 2021

În conformitate cu prevederile art. 9 din Regulamentul de etichetare a energiei electrice (Regulament), aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 61/2016, cu modificările și completările ulterioare, producătorii de energie electrică au obligaţia să transmită la ANRE, până la data de 1 martie 2022, declaraţiile referitoare la cantitatea totală de energie electrică produsă în anul 2021, întocmite cu respectarea formatului din anexa nr. 3 a Regulamentului.

Declaraţiile conform anexei nr. 3 a Regulamentului se transmit prin e-mail, în format prelucrabil (.xls), la adresele de e-mail acosma@anre.ro şi andreea.urcan@anre.ro.

Netransmiterea datelor constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.

Fisiere atasate