Transmitere date conform Ordinului 26/2018 

În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (3) din Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr.26/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 12 februarie 2018, furnizorii de energie electrică cu activitate pe piaţa cu amănuntul în perioada martie 2017-februarie 2018 sunt rugaţi să transmită la ANRE, pentru fiecare zonă de reţea, numărul de locuri de consum deservite în perioada 1 martie 2017-28 februarie 2018, conform machetei anexate http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/serviciu-universal-obligatii-serviciu-public/desemnare-concurentiala-fui

Datele se vor transmite până la data de 1 aprilie 2018, atât în scris, cât şi în format electronic prelucrabil (fişer excel) la adesele de e-mail anre@anre.ro, gabriela.pirvu@anre.ro, romulus.tatar@anre.ro.

Facem următoarele precizări:

1. Operatorii economici care au şi calitatea de FUI vor transmite această machetă numai pentru locurile de consum alimentate în regim concurenţial.

2. Pentru producătorii deţinători de licenţă de furnizare, numărul locurilor de consum cuprins în machetă este aferent activităţii desfăşurate de operatorul economic respectiv în calitate de deţinător de licenţă de furnizare de energie electrică.