A N U N Ţ

 

privind raportarea producătorilor de energie electrică a declaraţiilor pentru anul 2015, referitoare la cantitatea totală de energie injectată de producător în reţelele electrice din producţie proprie, sursele primare de energie utilizate, emisiile specifice de CO2 şi deşeurile radioactive

În conformitate cu prevederile art. 15 din cadrul Regulamentului de etichetare a energiei electriceRevizia 1 (Regulament), aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 69/2009, producătorii de energie electrică au obligaţia să transmită la ANRE, până la data de 31 martie 2016, declaraţii referitoare la cantitatea totală de energie injectată de producător în reţelele electrice din producţie proprie, sursele primare de energie utilizate, emisiile specifice de CO2 şi deşeurile radioactive, aferente anului 2015, întocmite conform anexei nr. 3 a Regulamentului.

Declaraţiile conform anexei nr. 3 a Regulamentului se transmit prin fax la nr. 021/327.81.23 şi prin e-mail, în format prelucrabil (.xls), la adresele acosma@anre.ro şi andreea.ustea@anre.ro.

Netransmiterea datelor constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor legale în vigoare.