ANRE organizează ședința de dezbatere publică a următoarelor proiecte de ordin:

  • Proiect de ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor pe piaţa centralizată pentru serviciul universal;
  • Proiect de ordin pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a modului de calcul și a condițiilor de avizare a prețurilor aplicate de furnizorii de ultimă instanță clienților finali;
  • Proiect de ordin pentru aprobarea Regulamentului de selecție concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanță și pentru modificarea unor reglementări din sectorul energiei electrice,

în data de 11 ianuarie 2018, ora 10:00 la sediul ANRE, str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, sala etaj 6.

Sunt invitați să participe reprezentanți ai operatorilor economici, autorităților, asociațiilor profesionale, reprezentanți ai clienților beneficiari ai serviciului universal de furnizare a energiei electrice, alte persoane interesate.

Proiectele de ordin împreună cu notele de prezentare pot fi consultate pe pagina de internet a ANRE la: Energie electrică/Legislație/Documente de discuție/Proceduri oper/Regl Comerciale.

Propunerile și observațiile referitoare la cele trei proiecte de Ordin se transmit prin fax, la nr. 021.312.43.65 şi prin e-mail, în format word, la adresele anre@anre.ro, romulus.tatar@anre.ro, gabriela.pirvu@anre.ro și raluca.dumitrache@anre.ro  până cel mai târziu în data de 8 ianuarie 2018, ora 12:00.