ANUNŢ

privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin  pentru aprobarea preturilor de vanzare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrica instalata sub 100 kW apartinând persoanelor fizice catre operatorii de distribuție concesionari

 

ANRE anunță organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin pentru aprobarea prețurilor de vânzare a energiei electrice produsă în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată sub 100 kW apartinand persoanelor fizice către operatorii de distributie concesionari în data de 08.02.2018, ora 11:00, la sediul din str. Constantin Nacu nr. 3, sector 2, Bucuresti, Sala de sedinte etaj 6 (intrare prin Bd. Carol I).

La dezbaterea publică sunt invitați să participe, în limita locurilor disponibile în sală, reprezentanți ai operatorilor economici, autorităților publice interesate, asociațiilor profesionale, organizatiilor societății civile, alte persoane interesate.

Proiectul de ordin a fost supus consultării publice în perioada 22.12.2017-22.01.2018, iar propunerile și observațiile referitoare la proiect care nu au fost transmise în perioada anterioară întâlnirii pentru dezbaterea publică se pot transmite prin e-mail, în format Word, la adresele de e-mail ion.dumitru@anre.ro, mjisa@anre.ro si nstanciu@anre.ro, până în data de 7 februarie 2018, ora 12:00.

În scopul eficientizării organizarii și desfăsurării întâlnirii pentru dezbaterea publica a proiectului de ordin, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până miercuri, 07.02.2018 ora 15:00, la adresa de e-mail info@anre.ro.

Proiectul de ordin împreună cu Nota de prezentare și Sinteza observatiilor pot fi consultate la pagina de internet a ANRE, domeniul Energie electrica/Legislatie/Documente de discutie/Surse regenerabile sau prin accesarea linkului alaturat: http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/documente-de-discutie-ee1/surse-regenerabile1387278641/proiect-de-ordin-pentru-aprobarea-preturilor-de-vanzare-a-e-sre-produsa-in-centrale-electrice-din-surse-regenerabile-cu-putere-electrica-instalata-sub-100-kw-apartinand-persoanelor-fizice-catre-operatorii-de-distributie-concesionari-versiunea-a-3-a&page=1