Proiectul „Ghidului de completare a machetelor de monitorizare”, aferent Ordinului preşedintelui ANRE nr. 10/2015,  a fost transmis pe adresele de e-mail ale producătorilor de energie electrică şi termică în cogenerare care accesează schema de sprijin de tip bonus pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă spre consultare, în vederea realizării formei finale.

Rugăm părţile implicate să comunice eventualele observaţii, până la data de 12.08.2016, pe adresele de e-mail anre@anre.ro, cristian.stroia@anre.ro,  Pentru clarificări, persoana de contact este domnul Cristian STROIA – tel. 0733 044 171.