Transmitere raportări pentru semestrul I 2018 – conform Ordin ANRE nr. 33/2013

În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordinul nr. 33/2013 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 117/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind raportarea informațiilor referitoare la consumatorii industriali de gaze naturale și a Metodologiei privind raportarea informațiilor referitoare la consumatorii de energie electrică, operatorii economici, titularii de licentă de furnizare energie electrică, au obligaţia de a transmite ANRE, până la data de 10 august 2018, raportările pentru semestrul I 2018, referitoare la consumul şi preţurile medii pentru energia electrică facturată clienţilor finali.

Solicităm operatorilor economici să încarce pe portalul ANRE aceste raportări, în conformitate cu noua versiune a machetei aferente, care este disponibilă la:

http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/machete/machete-furnizori-concurentiali,pentru furnizorii concurentiali,

http://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/machete/Machete%20FUI, pentru furnizorii de ultimă instanță.  

În cazul în care întâmpinaţi dificultăţi la încărcarea machetelor pe portal, ne puteţi contacta telefonic la nr. 021 303 3825 sau prin e-mail la adresele: laura.radulescu@anre.ro şi radu.teaca@anre.ro.

Documentele originale, însoţite de o adresă de înaintare, vor fi transmise prin servicii poștale sau de curierat.