ANUNŢ privind rezultatul procesului de selecţie pentru desemnarea furnizorului de ultimă instanţă care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii finali cărora societatea OTTO GAZ S.R.L. le furnizează gaze naturale în regim concurenţial şi care urmează să fie preluaţi de la această societate începând cu data de 02.12.2019

 Având în vedere Decizia ANRE nr. 1691/23.09.2019 privind retragerea Licenţei nr. 1838 de furnizare a gazelor naturale și a Licenței nr. 1837 de operare a sistemului de distribuție a gazelor naturale, deținute de societatea OTTO GAZ S.R.L., care intră în vigoare la data de 02.12.2019, ANRE a organizat un proces de selecţie pentru desemnarea unui furnizor de ultimă instanţă – FUI care va asigura furnizarea garantată a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la următoarele categorii de clienţi finali care urmează să fie preluaţi de la această societate:

– Clienți casnici la care furnizarea gazelor naturale se realizează în regim concurențial;

– Clienţi noncasnici cu un consum anual mai mic sau egal cu 28.000 MWh, respectiv:

  • Producători de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei;
  • Clienţi noncasnici, cu excepţia producătorilor de energie termică, pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei.

Până la data de 25.10.2019, prevăzută în anunţul de organizare a procesului de selecţie pentru desemnarea FUI,  un singur furnizor, respectiv societatea PREMIER ENERGY S.R.L., a depus/înregistrat la ANRE documentația care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate şi oferta de preţ.

În data de 28.10.2019, prevăzută în anunţul de organizare a procesului de selecţie pentru desemnarea FUI, ANRE a analizat documentația care atestă îndeplinirea criteriilor de capabilitate şi a evaluat oferta de preţ depusă, constatându-se că furnizorul candidat îndeplineşte toate criteriile de capabilitate, iar oferta de preţ este validă.

În consecinţă, în conformitate cu Regulamentul privind furnizarea de ultimă instanţă a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 174/2018, cu modificările şi completările ulterioare, societatea PREMIER ENERGY S.R.L. este declarată câştigătoarea acestui proces de selecţie, urmând să fie propusă pentru a fi desemnată ca furnizor de ultimă instanță în vederea asigurării furnizării garantate a gazelor naturale în regim de ultimă instanţă la clienţii finali cărora societatea OTTO GAZ S.R.L. le furnizează gaze naturale în regim concurenţial şi care urmează să fie preluaţi de la această societate pentru o perioadă de 3 luni, începând cu data de 02.12.2019.

Decizia de desemnare a FUI emisă de preşedintele ANRE se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Fisiere atasate