ANUNŢ

aplicare art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdusă prin OUG nr. 153/2022

În vederea aplicării prevederilor art. 5 alin. (6) din Anexa nr. 11 la OUG nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost introdusă prin OUG nr. 153/2022, vă solicităm să ne transmiteți, lunar, până în data de 13 ale lunii, pe adresele de email anre@anre.ro și raportari.piete@anre.ro, o declarație pe propria răspundere, sub sancțiunea prevederilor art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, semnată de reprezentantul legal al operatorului economic, referitoare la încadrarea în categoria operatorilor economici care cumpără energie electrică conform la art. 2 alin. (2) din anexa mai sus menționată.

Fisiere atasate