ANRE nu mai are ca atribuții atestarea managerilor  energetici și autorizarea auditorilor energetici.

Având în vedere prevederile art. XVI ale Ordonanței de Urgență a Guvernului  nr.1/2020, privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative,  publicată în Monitorul Oficial nr.11 / 09.01.2020, vă informăm că ANRE nu mai are ca atribuții atestarea managerilor  energetici și autorizarea auditorilor energetici.

Ca urmare, sumele achitate pentru  obținerea atestatelor de manager energetic, a autorizațiilor de auditori energetici și respectiv  prelungirea acestor documente, pentru care ANRE nu a finalizat procedura de autorizare, respectiv atestare,  vor fi restituite solicitanților pe baza cererilor depuse de către aceștia și întocmite conform modelului prezentat pe pagina de internet a ANRE https://www.anre.ro/ro/eficienta-energetica/informatii-de-interes-public/legea-544-2001-info-publice1386850453

Toate documentațiile aflate in lucru, transmise de către solicitanți  în vederea obținerii atestatelor de manageri energetici, a autorizațiilor de auditori energetici și respectiv  prelungirii acestor documente vor fi restituite  prin poștă, cu confirmare de primire.

Începând cu data prezentului anunț solicitările referitoare la obținerea atestatelor de manageri energetici, a autorizațiilor de auditori energetici persoane fizice și juridice, a autorizațiilor de societate prestatoare de servicii energetice și respectiv  prelungirea acestor documente precum și orice alte solicitări sau clarificări legate de aceste aspecte  vor fi adresate Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.