Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei organizează în perioada 21.02.2023-31.05.2023 examene de autorizare a persoanelor fizice, care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale.

Ţinând cont de cadrul legal, desfăşurarea examenelor trebuie să respecte toate măsurile prevăzute de legislaţie.

Programul de organizare și desfășurare:

Publicarea anunțului
21–februarie 2023 20 – martie – 2023 Înscrierea candidaților (*)
20 – martie – 2023 Termen final de înscriere
10 – aprilie – 2023 Data limită pentru publicarea în portal a listei tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul)
21 – aprilie – 2023 Data limită pentru completarea dosarelor (după caz)
26 – aprilie 2023 Publicarea listei finale a tuturor candidaților (solicitanți care îndeplinesc-propuși la examen/ nu îndeplinesc condițiile prevăzute în Regulament –neadmiși), cu indicarea motivelor de neîndeplinire, unde este cazul şi cu indicarea centrului în care vor fi programaţi
05 – mai – 2023 Publicarea listelor aferente fiecărui centru, cu precizarea seriei în care vor fi programați candidații.
08 – 28-mai- 2023 Desfășurarea examenelor de autorizare
5 zile de la data comunicării rezultatelor Înregistrarea contestaţiilor 

ATENȚIE – Înscrierea se face prin transmiterea documentelor DOAR prin intermediul portalului ANRE

https://spv.anre.ro/autorizare-instalator/, selectând ”Acordare autorizaţie pentru instalatori”

Orice altă modalitate de transmitere a solicitării NU va fi considerată cerere de înscriere la examen!!

Programul de organizare și desfășurare a examenelor ar putea suferi modificări în funcție de numărul solicitanților. Vă rugăm accesați periodic pagina de internet a ANRE pentru informații actualizate.

Cererile de autorizare depuse şi înregistrate în cadrul sesiunii Toamnă 2022, pentru care a fost solicitată amânarea pentru o dată ulterioară vor fi luate în considerare pentru această sesiune, nefiind necesară transmiterea unei noi cereri, urmând să respecte programul de mai sus, cu excepţia perioadei de înscriere.

FISIERE ATASATE

ANUNT_examen_instalatori_2023